Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, organizatoarea manifestării profesionale – Conferință internațională: cu denumirea ”Theories of Change in Digital Wellbeing. Evidence based practices across the disciplines” – Second Edition”, care se va desfășura în perioada 04-06 iunie 2021, a fost validată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în data de 06.02.2021, în baza propunerii Comisiei metodologice,conform Procesului verbal nr. 1 din 14.01.2021.

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad